قیمت روز انواع لپ تاپ و کامپیوتر

نام مجموعه : قیمت روز لپ تاپ و نوت بوک

نوشته شده توسط مدیریت سایت

برای مشاهده لیست قیمت لپ تاپ ASUS کلیک کنید:

قیمت

GF

HARD

RAM

CPU

مدل

3/920/000T

4G

1/5TB

8G

COR I7

N550

------------------

2G

1TB

6G

COR I5

K551

2/170/000 T

2G

1TB

4G

COR I5

X550

----------------------

2G

1TB

6G

CORI5

K46

2/200/000T

2G

1TB

6G

CORI I5

X452

1/580/000T

1G

500G

4G

2117

X552

1/780/000T

1G

500

4G

2117

(سفید452

1/135/000T

INTELL

500GB

2G

1007

X551

برای مشاهده لیست قیمت لپ تاپ LENOVO کلیک کنید:

قیمت

GF

HARD

RAM

CPU

مدل

2/710/000T

4G

1TB

8G

COR I7

Z5070

2/400/000 T

4G

1TB

6G

COR I5

Z5070

2/280/000 T

2G

1TB

6G

COR I7

G5070

1/510/000 T

1G

500GB

4G

COR I3

G500

1/650/000 T

2G

500GB

4G

COR I3

G5070

1/040/000 T

ATI

500GB

2G

2100

B490

برای مشاهده قیمت لپ تاپ SAMSUNG کلیک کنید

قیمت

GF

HARD

RAM

CPU

مدل

----------------

INTELL

500GB

2G

2500

E5X

-----------------

ATI

500GB

2G

AMD

NP275

برای مشاهده قیمت لپ تاپ ACER کلیک کنید

قیمت

GF

HARD

RAM

CPU

مدل

2/220/000T

2G

1TB

8G

COR I7

E1

1/850/000 T

2G

1TB

6G

COR I5

E1

1/650/000 T

1G

500GB

4G

COR I5

E1

1/540/000T

1G

500GB

4G

COR I3

E1

1/080/000 T

INTELL

320GB

2G

1007

E1

شنبه 25 بهمن 1393


قیمت روز تبلت

نام مجموعه : قیمت روز لپ تاپ و نوت بوک

نوشته شده توسط

 490/000  (CAMERA-ANDROID 4)  7INCH 8G DOUL CORE FONE PAD ASUS 170 CG
405/000 (-BOLOTHOS-DOUL SIM CARD-2 CAMERA) 6/5INCH 8G DOUL CORE
ASUS MEMO PAD
/510/000 ( SIM CARD-BOLOTHOS-ANDROID) 7INCH 16G DOUL CORE A3500   LENOVO
-820/000 (2CAMERA-KEY BOARDDOUL SIM-) 10INCH 16G DOUL CORE
Samsung TAB 4 T231
لطفا در آخرین لحظه قیمت را هماهنگ کنید.

شنبه 25 بهمن 1393